หมวดหมู่สินค้า

ข้าวโพดหวานแช่แข็ง

ขนาด 1000 กรัม/แพ็ค

ยกลัง 10 แพ็ค

ราคา3แพ็คขึ้นไป = 70 บาท/แพ็ค

ราคา 1-4 ลัง = 65 บาท/แพ็ค

ราคา 5 ลังขึ้นไป = 60 บาท/แพ็ค

 

 

 

 

 

 

 

ราคา

75 บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ :