หมวดหมู่สินค้า

บร็อคโคลี่แช่แข็ง

ขนาด 1000 กรัม/แพ็ค

ยกลัง 10 แพ็ค

ราคา3แพ็คขึ้นไป = 67 บาท/แพ็ค

ราคา 1-4 ลัง = 62 บาท/แพ็ค

ราคา 5 ลังขึ้นไป = 59 บาท/แพ็ค

 

 

 

 

 

 

 

ราคา

72 บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ :