หมวดหมู่สินค้า

เนื้อน่องลายวัว

ขนาดประมาณ  3  กิโลกรัม/ก้อน
**น้ำหนักตามชั่ง
ยกลัง  20  กิโลกรัม

 

ราคาปลีก               =  183  บาท/กิโลกรัม
ราคา 3 ก้อนขึ้นไป  =  178  บาท/กิโลกรัม
ราคายกลัง             =  173  บาท/กิโลกรัม

ราคา

183 บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ :