หมวดหมู่สินค้า

เนื้อปลาเก๋าฟินเล 300-500g.

Net Weight  70%
ขนาด  300-500  กรัม/ชิ้น
ยกลัง  10  กิโลกรัม

 

ราคาปลีก               =  390  บาท/กิโลกรัม
ราคา 3 กิโลขึ้นไป  =  380  บาท/กิโลกรัม
ราคายกลัง             =  370  บาท/กิโลกรัม

ราคา

390 บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ :