หมวดหมู่สินค้า

เนื้อริบอายโคขุน พันแรป

เนื้อวัวไทย พันธ์บรามัน

ขนาด 3-5 กิโล/แท่ง

ราคา3กิโลขึ้นไป = 240 บาท/กิโล

 

 

ราคา

250 บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ :